SMART Stand Alone

PC SW Programator Encoder HUB Standardowa karta programująca Karta programująca Shadow Karta użytkownika

 

 

najprostsza wersja do zarządzania dostępem 24/7 na podstawowym poziomie (pełny dostęp lub jego brak) z możliwością aktualizacji do wersji SMARTAIR Off-line bez zmiany okuć

Programowanie
 

w trzech krokach z użyciem karty programowania i karty użytkownika

 
1. Rozpoczęcie procedury programowania 2. Autoryzacja karty użytkownika 3. Zakończenie procedury autoryzacji
 

 

Standardowa karta programowania

standardowa karta programowania: każdy użytkownik = jedna karta (użytkownicy mogą byćdodani; w przypadku zgubienia karty następuje konieczność całkowitego usunięcia pamięcizamka i ponownej autoryzacji pozostałych kart)

Karta programowania Shadow

każdy użytkownik = dwie karty, jedna karta użytkownika oraz jedna kopia zapasowa (użytkownicymogą być dodani; w przypadku zgubienia karty użytkownika należy usunąć ją z pamięci zamkaprzy użyciu zapasowej karty, więc nie ma potrzeby kompletnego kasowania pamięci i ponownejautoryzacji pozostałych użytkowników jak w przypadku Standardowej karty programującej)

Zalety

rozsądna cena, prosta obsługa

można stosować kartę MIFARE 13,56 MHz (poprzez dodanie numeru seryjnego)